نُوآ   مستند نشدن تجربه‌ها


فرهنگ نوشتاری و ثبت مستندات فکری، فرهنگی و علمی ( 2 3 ) (44)
اگه مدیر بودی، چه جوری تجربیاتت رو ثبت میکردی؟ ( 2 ) (24)
چه سیستم‌ها یا ابزاری دیدین که به افراد کمک کنن بهتر بنویسن؟ ( 2 ) (21)
تا حالا چه کارایی کردی که کمک کرده بهتر بنویسی؟ (18)
چه جوری تجربه‌هات رو به بقیه منتقل میکنی؟ (17)
تجربه‌ت در استفاده از صوت و نوشته برای استفاده از اتفاقات چگونه بوده؟ (16)
تجربه‌تان در استفاده از فیلم و عکس برای ثبت اتفاق‌ها چه جوری بوده؟ (15)
چه جوری قانع میشی از تجربه ی یکی دیگه استفاده کنی؟ (14)
چه جور مواقعی بیشتر اتفاقات رو ثبت میکنی؟ (13)
چه تجربیاتی داشتید که دوست داشتید ثبت بشه و نشده؟ (12)
چه موقعی نیاز به تجربیات کسی دیگه داشتی و در دسترس نداشتی؟ (12)
چه انگیزه ای برای ثبت تجربه‌ها در یک شرکت میتواند موثر باشد؟ (12)
آيا کسی غیر از خودمون میتونه از تجربه‌هامون استفاده کنه؟ (12)
چه جوری میشه از مستندسازی پروژه های متن باز الهام گرفت؟ (12)
چه موقعیت‌هایی به تجربیات بقیه کمتر اعتنا میکنی؟ (11)
اگه رفته بودی اورست، مسیر صعودت رو چه جوری ثبت میکردی؟ (11)
اگه بخوای بری اورست، چه جوری تصمیم میگیری از کدوم مسیر بری؟ (11)
دوست داشتی کدوم اتفاقات رو ذخیره کنی؟ (10)
مستندسازی اتفاقات و تجربه‌ها به چه درد ثبت کننده میخورن؟ (10)
چه نکاتی رو از کارکنان شرکتت برای ثبت تجربه هاشون میخوای؟ (10)
دوست داشتی چه جوری اتفاقات لحظه‌هات رو ذخیره کنی؟ (10)
چطور می تونم دایره لغت فارسی خودم رو اندازه بگیرم؟ (9)
چه جوری تجربیات مدیریتی خودت رو ثبت میکنی؟ (9)
تا حالا تجربه‌ها و شرایطی که منجر به شکست هات شدن رو جایی ثبت کردی؟ (9)
چه زمان‌هایی بهتره به تجربیات بقیه گوش نکنیم؟ (9)
تزهای دانشگاهی به چه صورتی میتونن بهتر بشن؟ (9)
چه تجربه‌هایی رو نمیشه ثبت کرد؟ (9)
جمع بندی تجربه‌های مطرح شده درباره نوشتن و خواندن (9)
ثبت اتفاقات رویداد نوآ۰۰۲ مستندسازی تجربیات (8)
آیا ثبت تجربه‌ها کار ارزشمندی هست؟ (8)