نُوآ   مستند نشدن تجربه‌ها


فرهنگ نوشتاری و ثبت مستندات فکری، فرهنگی و علمی ( 2 3 ) (44)
اگه مدیر بودی، چه جوری تجربیاتت رو ثبت میکردی؟ ( 2 ) (24)
چه سیستم‌ها یا ابزاری دیدین که به افراد کمک کنن بهتر بنویسن؟ ( 2 ) (21)
تا حالا چه کارایی کردی که کمک کرده بهتر بنویسی؟ (18)
چه جوری تجربه‌هات رو به بقیه منتقل میکنی؟ (17)
تجربه‌ت در استفاده از صوت و نوشته برای استفاده از اتفاقات چگونه بوده؟ (16)
تجربه‌تان در استفاده از فیلم و عکس برای ثبت اتفاق‌ها چه جوری بوده؟ (15)
چه جوری قانع میشی از تجربه ی یکی دیگه استفاده کنی؟ (14)
چه جور مواقعی بیشتر اتفاقات رو ثبت میکنی؟ (13)
چه موقعی نیاز به تجربیات کسی دیگه داشتی و در دسترس نداشتی؟ (12)
چه تجربیاتی داشتید که دوست داشتید ثبت بشه و نشده؟ (12)
چه جوری میشه از مستندسازی پروژه های متن باز الهام گرفت؟ (12)
چه انگیزه ای برای ثبت تجربه‌ها در یک شرکت میتواند موثر باشد؟ (12)
آيا کسی غیر از خودمون میتونه از تجربه‌هامون استفاده کنه؟ (12)
چه موقعیت‌هایی به تجربیات بقیه کمتر اعتنا میکنی؟ (11)
اگه رفته بودی اورست، مسیر صعودت رو چه جوری ثبت میکردی؟ (11)
اگه بخوای بری اورست، چه جوری تصمیم میگیری از کدوم مسیر بری؟ (11)
دوست داشتی کدوم اتفاقات رو ذخیره کنی؟ (10)
چطور می تونم دایره لغت فارسی خودم رو اندازه بگیرم؟ (10)
چه نکاتی رو از کارکنان شرکتت برای ثبت تجربه هاشون میخوای؟ (10)
مستندسازی اتفاقات و تجربه‌ها به چه درد ثبت کننده میخورن؟ (10)
دوست داشتی چه جوری اتفاقات لحظه‌هات رو ذخیره کنی؟ (10)
تزهای دانشگاهی به چه صورتی میتونن بهتر بشن؟ (9)
تا حالا تجربه‌ها و شرایطی که منجر به شکست هات شدن رو جایی ثبت کردی؟ (9)
چه زمان‌هایی بهتره به تجربیات بقیه گوش نکنیم؟ (9)
جمع بندی تجربه‌های مطرح شده درباره نوشتن و خواندن (9)
چه جوری تجربیات مدیریتی خودت رو ثبت میکنی؟ (9)
چه تجربه‌هایی رو نمیشه ثبت کرد؟ (9)
آیا ثبت تجربه‌ها کار ارزشمندی هست؟ (8)
ثبت اتفاقات رویداد نوآ۰۰۲ مستندسازی تجربیات (8)