نُوآ   مستند نشدن تجربه‌ها


فرهنگ نوشتاری و ثبت مستندات فکری، فرهنگی و علمی ( 2 3 ) (44)
اگه مدیر بودی، چه جوری تجربیاتت رو ثبت میکردی؟ ( 2 ) (24)
چه سیستم‌ها یا ابزاری دیدین که به افراد کمک کنن بهتر بنویسن؟ ( 2 ) (21)
تا حالا چه کارایی کردی که کمک کرده بهتر بنویسی؟ (18)
چه جوری تجربه‌هات رو به بقیه منتقل میکنی؟ (17)
تجربه‌ت در استفاده از صوت و نوشته برای استفاده از اتفاقات چگونه بوده؟ (16)
تجربه‌تان در استفاده از فیلم و عکس برای ثبت اتفاق‌ها چه جوری بوده؟ (15)
چه جوری قانع میشی از تجربه ی یکی دیگه استفاده کنی؟ (14)
چه جور مواقعی بیشتر اتفاقات رو ثبت میکنی؟ (13)
چه تجربیاتی داشتید که دوست داشتید ثبت بشه و نشده؟ (12)
چه انگیزه ای برای ثبت تجربه‌ها در یک شرکت میتواند موثر باشد؟ (12)
چه موقعی نیاز به تجربیات کسی دیگه داشتی و در دسترس نداشتی؟ (12)
چه جوری میشه از مستندسازی پروژه های متن باز الهام گرفت؟ (12)
آيا کسی غیر از خودمون میتونه از تجربه‌هامون استفاده کنه؟ (12)
چه موقعیت‌هایی به تجربیات بقیه کمتر اعتنا میکنی؟ (11)
اگه رفته بودی اورست، مسیر صعودت رو چه جوری ثبت میکردی؟ (11)
اگه بخوای بری اورست، چه جوری تصمیم میگیری از کدوم مسیر بری؟ (11)
مستندسازی اتفاقات و تجربه‌ها به چه درد ثبت کننده میخورن؟ (10)
دوست داشتی چه جوری اتفاقات لحظه‌هات رو ذخیره کنی؟ (10)
چه نکاتی رو از کارکنان شرکتت برای ثبت تجربه هاشون میخوای؟ (10)
دوست داشتی کدوم اتفاقات رو ذخیره کنی؟ (10)
چطور می تونم دایره لغت فارسی خودم رو اندازه بگیرم؟ (9)
تا حالا تجربه‌ها و شرایطی که منجر به شکست هات شدن رو جایی ثبت کردی؟ (9)
چه تجربه‌هایی رو نمیشه ثبت کرد؟ (9)
چه زمان‌هایی بهتره به تجربیات بقیه گوش نکنیم؟ (9)
چه جوری تجربیات مدیریتی خودت رو ثبت میکنی؟ (9)
جمع بندی تجربه‌های مطرح شده درباره نوشتن و خواندن (9)
تزهای دانشگاهی به چه صورتی میتونن بهتر بشن؟ (9)
دوست داشتی چه جوری تجربه‌هات به نوه ت برسه؟ (8)
ثبت اتفاقات رویداد نوآ۰۰۲ مستندسازی تجربیات (8)