نُوآ


دوست داشتین کلاس‌های درسی‌تان چند نفری باشد؟ [آموزش] (7)
چه بر سر دانش آموزان آمده؟ [آموزش] (14)
دوست داشتین دوران مدرسه چند سال طول می‌کشید؟ [آموزش] (3)
نوآ ۰۰۱ پیدا کردن راهکارهای نو برای کاهش هدررفت غذا [هدررفت غذا] (4)
چطور می‌توان از آموزش در زندان‌ها یا آموزش به جای زندان استفاده‌ی بهتری کرد؟ [آموزش] (2)
برای شرایط فعلی روستاها باید نگران باشیم یا بی تفاوت؟ [هدررفت آب] (5)
مشکل خوندن متون طولانی در کشور و ترجیح متون کوتاه به رمان ها ( 2 3 ) [مطالعه] (43)
رضایت شغلی معلمان آموزش و پرورش با چه عواملی تعیین می‌شود؟ [آموزش] (3)
کمک گرفتن از فضای دیجیتال برای نشر و توزیع کتابهای چاپ شخصی [مطالعه] (4)
آیا شما مدرسه را دوست داشتید؟ چرا؟ [آموزش] (7)
آموزش و پرورش؟ چرا و چگونه؟ [آموزش] (5)
فردا که آب نداریم چه می کنیم؟ [هدررفت آب] (10)
شهامت برای یه معلم چقدر ضروریه؟ [آموزش] (1)
دور و برتون چند تا درخت می‌بینید؟ چند تا آدم؟ [آلودگی هوا] (3)
تفکیک آب های مصرف شده در منازل برای ورود به فاضلاب یا استفاده مجدد [هدررفت آب] (14)
استفاده از محصول با هر کیفیتی برای کاهش هدررفت غذا ( 2 ) [هدررفت غذا] (23)
نگاه سیستمی به بحث کتاب و کتابخونی [مطالعه] (10)
تقلید از سیستم آموزشی کشورهای دیگر در چه صورت مفید است؟ [آموزش] (2)
چرا بچه هایتان را به غیرانتفاعی میفرستید؟ [آموزش] (5)
چطور می‌شود ترس ناشی از تغییر سیستم آموزشی را در معلم‌ها تعدیل کرد؟ [آموزش] (4)
آموزش رسمی باید یک اجبار باشد یا یک حق؟ [آموزش] (3)
«راجع به نگرشت فکر کن»‌ سرنوشت زباله های غذا در مرکز آرادکوه [هدررفت غذا] (2)
چه تجربه و مشاهده‌ای در فیلتر شدن تلگرام بدست آوردیم؟ [تکنولوژی] (9)
ساخت و توسعه‌ی ایستگاه‌های تولید بیوگاز از دورریزهای غذا ( 2 3 4 ) [هدررفت غذا] (71)
باشگاه‌های کتاب‌خوانی چه‌قدر می‌تونه به کتاب‌خوانی کمک کنه؟ [مطالعه] (19)
سرانه‌ی مطالعه‌ی غیردرسی معلمان چه تاثیری در کیفیت آموزش ایشان دارد؟ [آموزش] (3)
نقش جذابیت بصری کتاب ها و مجلات رو در میزان مطالعه چقدر می دونین؟ [مطالعه] (5)
الان که آب نداریم چیکار کنیم؟ [هدررفت آب] (10)
تغییر رفتار به جای تلاش برای حل مسئله [هدررفت آب] (11)
غذای مازادمون رو چه طور با خودمون ببریم؟ [هدررفت غذا] (8)