ایوانِ پادپُرس   تحلیل مسائل روز ایران


در رابطه با دسته‌بندی تحلیل مسائل روز ایران (2)
بزرگ‌ترین مشکلات محیط زیست ایران چه هستند؟ چه راه‌هایی برای حل آن‌ها وجود دارد؟ (9)
آینده محیط زیست ایران را چگونه می‌بینید؟ (9)
اگر وزیر اقتصاد و دارایی بودید چه اقداماتی برای بهبود اقتصاد انجام می‌دادید؟ (11)
به نظرتون حالِ اقتصاد ایران چقدر بده؟ ( 2 3 ) (42)