ایوانِ پادپُرس   شعر و موسیقی


پرسش پاسخ‌ نمایش‌ها فعالیت
1 69 ژانویه 17, 2018
6 215 می 13, 2020
64 631 آپریل 30, 2020
1 70 مارچ 4, 2019
2 57 آپریل 16, 2020
20 2199 نوامبر 24, 2019
14 320 آگوست 23, 2019
11 200 جولای 17, 2019
14 215 جون 28, 2019
77 718 جون 25, 2019
26 261 مارچ 20, 2019
11 380 مارچ 18, 2019
9 99 مارچ 14, 2019
2 289 فوریه 5, 2019
2 78 فوریه 14, 2019
4 282 فوریه 3, 2019
7 569 فوریه 13, 2018
5 410 اکتبر 28, 2018
1 390 دسامبر 7, 2017
23 595 اکتبر 28, 2018
14 739 اکتبر 12, 2018