ایوانِ پادپُرس   شعر و موسیقی


پرسش پاسخ‌ نمایش‌ها فعالیت
1 86 ژانویه 17, 2018
1 37 آگوست 14, 2020
7 292 جولای 12, 2020
64 723 آپریل 30, 2020
1 88 مارچ 4, 2019
2 83 آپریل 16, 2020
20 3319 نوامبر 24, 2019
14 386 آگوست 23, 2019
11 229 جولای 17, 2019
14 265 جون 28, 2019
77 789 جون 25, 2019
26 339 مارچ 20, 2019
11 408 مارچ 18, 2019
9 142 مارچ 14, 2019
2 353 فوریه 5, 2019
2 94 فوریه 14, 2019
4 340 فوریه 3, 2019
7 660 فوریه 13, 2018
5 464 اکتبر 28, 2018
1 419 دسامبر 7, 2017
23 666 اکتبر 28, 2018
14 781 اکتبر 12, 2018