پرسش‌کده   علوم پایه


در رابطه با دسته‌بندی علوم پایه (1)
تجسمی برای مرزهای گیتی سراغ دارین؟ (8)
چه چیز هایی نیازه که حیات در یک سیاره ممکن بشه؟ (8)
برای بهینه سازی چه مسائلی می‌توان از حل مسئله فروشنده‌ی دوره گرد استفاده کرد؟ (5)
چجوری میشه فشار یک مایع رو بدون تماس با مایع یا ظرف اون اندازه‌گیری کرد؟ (4)
به نظرتون عناصر جدول مندلیف به پایان رسیده؟ (3)
نحوه‌ی پیش بینی بارش شهابی؟ (4)
آیا ما اولین و آخرین موجودات در کیهان هستیم؟ (4)
خواص اپتیکی مواد زیستی تا به حال مطالعه شده؟ (5)
چه طور بفهمم فرآیندهای فعال وابسته به atp در سیستم زیستی نقش دارند؟ (5)
بهینه کردن الگوریتم حل معادله به شیوه ی مثلثی کردن ماتریس ضرایب (7)
با حل کردن معادله‌های ترمودینامیک به دنبال چه چیزی هستیم؟ (5)
چطور میشه دنیاهای موازی رو لمس کرد و توشون رفت و آمد کرد؟ (5)
آیا همه‌ی موجودات زنده یه جد مشترک دارن؟ (2)
چه جوری میشه فهمید یه تابع اطلاعات داره یا نه؟ (9)
چطوری میشه تصویر «اکنون» ستاره ها رو از روی زمین دید؟ (5)
چطوری میشه لکه های رنگ روی فرش و قالی رو پاک کرد؟ (2)
چه جوری میشه غیژغیژ کفش روی سطح مرمری رو کم کرد؟ (12)
چه جوری مکان لوله ی شوفاژ رو در زیر زمین به کمک وسایل روزمره کشف کنیم؟ (6)
چرا دانه‌های هندوانه درون میوه پخشند ولی دانه‌های میوه‌های مشابه نه؟ (6)
سریع‌ترین الگوریتم برای ضرب بهینه‌ی ماتریس‌ها (4)
آیا پشه ها هم گروه خونی دارن؟ اگه دارن چطور خونایی که میخورن قاطی نمیشن؟ (4)
دوست دارید با یک نرم افزار جدید تو فیزیک ماده چگال آشنا بشید؟ (4)
نظرتون در مورد نوبلهای 2016 چیه؟ برای کسانی که در علوم دستی دارن (5)
چرا پلاک بعضی از ماشین ها زنگ میزنن؟ (10)
چرا بانجی جامپرها در اثر پرش بهشون ضربه ای وارد نمیشه؟ (8)
چه عواملی تعیین کننده‌ی جایگیری کروموزوم‌های مختلف در یک سلول است؟ (2)
ویسکوالاستیسیته رو کجاها میشه به کار گرفت؟ (4)
الهام از پرواز دست جمعی پرندگان برای بهبود حرکت های دست جمعی انسانی (7)
تک سلولی ها در تکامل موندگارترن یا پرسلولی ها؟ (3)