پرسش‌کده   علوم پایه


در رابطه با دسته‌بندی علوم پایه (1)
چطور میشه طی الارض کرد؟ ( 2 ) (32)
چرا در آب نمیشه نفس کشید؟ (5)
وجود ماه چه تاثیری بر روی شرایط کره زمین داره؟ (2)
رضایت یه گروه رو چطور میشه اندازه گرفت؟ (7)
چه نیازی به بعد چهارم بوده؟ و چرا چهارتا؟ (3)
زمان چیست؟ (6)
چرا مردا ریش و سیبیل دارن؟ ( 2 ) (22)
نظریه ریسمان‌ چیه؟ (3)
با جابه‌جایی نوسانی یک طرف ظرف آب، حرکت ِ طرف دیگر به چه شکل می‌شود؟ (2)
آدمهای کر و لال چطوری فکر میکنن؟ (9)
به نظرتون اختلاف زبان مادری در میزان خلاقیت و تفکر منطقی افراد موثره؟ (1)
آیا پارادایم های مختلف برنامه نویسی را می شناسید؟ (3)
فکر چطور در مغز انسان تشکیل می‌شود؟ (5)
مرزها چطور شکل گرفتن؟ (5)
نوشابه‌ی گرم مزه‌ی متفاوتی داره یا فقط دلچسب نیست؟ (3)
فیزیک‌دانها از چه روشهایی برای حل مسئله استفاده میکنن؟ (12)
موقع گوش دادن به هر تیپ از موسیقی چه اتفاقی برای مغز میفته؟ (2)
آیا همان رنگی که من میبینم تو هم میبینی؟ (15)
ساز و کار احساس درد در بدن چگونه است؟ (2)
مدل بینی انسان رو چه عامل‌هایی تعیین میکنه؟ (5)
چرا فکر می کنید «انرژی» پایسته است؟ (8)
مردها برای تخلیه فشار عصبی، از چه راهکاری به جای گریه استفاده میکنن؟ ( 2 ) (24)
چرا ویروس ها یاد نگرفتند که مستقل زندگی کنند؟ چی کم دارند؟ (12)
چرا سرعت نور 300 میلیون متر بر ثانیه است؟ (7)
چرا انسان‌ها تولید مثل می‌کنند؟ (8)
چه راهکارهایی برای رهایی از سختی آب هست؟ (2)
چرا باکتری‌ها تولید مثل می‌کنند؟ (12)
چرا قلمه‌ی گیاه‌های باغچه سخت‌تر از قلمه‌ي گیاه‌های آپارتمانی می‌گیره؟ (1)
آیا غریزه غیرقابل تغییره؟ (7)