ایستگاه پرسش


پرسش پاسخ‌ فعالیت
چرا در ایران کارت اعتباری نداریم؟ 3 جون 23, 2019
سمبل مناسب برای نمایش آب زیاد چیه؟ 10 اکتبر 13, 2017
آیا خواندن، شنیدن و دیدن هر چیزی مفیده؟ 17 جون 23, 2019
آیا حیوانی میشناسین که نقش جفت یابی به عهده جنس ماده باشه؟ 3 جون 23, 2019
چه تجربیاتی در سال اول از کار روی یک استارتاپ دارید؟ 3 اکتبر 10, 2017
تجربه شما از برخورد با وکلا چی بوده ؟ 3 جون 22, 2019
اگه کسی که بهتون پشت کرده ،پشیمون بشه دوباره قبولش می کنین؟ 18 جون 22, 2019
آیا روشهایی برای مدیریت بهتر زباله ها در آپارتمان پیشنهاد می کنید؟ 37 اکتبر 8, 2017
چگونه ارور You Can't Use Facebook Right Now رو برطرف کنم و وارد اکانتم بشم؟ 1 جون 22, 2019
بازتعریف پلاسکو 1 اکتبر 7, 2017
تا کجا باید همرنگ جامعه بود؟ 3 جون 21, 2019
قیمت بالا و بدون نظارت کرایه مغازه ها و خونه ها و مشکلات ان 1 اکتبر 6, 2017
آیا میشه تعرق بیش از حد دست و پا رو کم کرد؟ 3 جون 21, 2019
آیا ایران غمگین‌ترین کشور جهان است؟ 3 جون 21, 2019
آیا دیسک کمر بدون جراحی قابل درمان است؟ 5 جون 21, 2019
برای ریلکس شدن، معمولا چه کاری انجام میدین؟ 5 جون 21, 2019
چقدر از لحظات زندگیت عکس می‌گیری؟ چرا؟ 12 جون 21, 2019
چطور میشه از تقلب در کارهای جمعی جلوگیری کرد؟ 5 جون 20, 2019
ایجاد نانوپوشش هایی برای تبدیل آلودگی هوا به ترکیب های کم ضرر 2 اکتبر 4, 2017
یه رابطه عاطفی بر چه اساسی شکل بگیره پایدارتره: نیاز یا خواسته؟ 7 جون 20, 2019
آیا احساس عشق در خانم ها و آقایان متفاوت است؟ 5 جون 20, 2019
نظرتون راجع به خواستگاری خانم از آقا چیه؟ 9 جون 20, 2019
اولین کتابی رو که خوندی و یادت میاد چی بوده؟ 12 جون 20, 2019
چقدر به فلسفه اهمیت میدین؟ 25 جون 20, 2019
به نظرتون استارتاپ خروجی برای جامعه داشته؟ 2 جون 20, 2019
مگس های سفید چگونه زندگی مان را سیاه کردند؟ 4 اکتبر 1, 2017
در ستایش و نکوهش فیزیک! 3 جون 19, 2019
مشکلات سرراه یک معلم در تشویق دانش‌آموزان به مطالعه کردن چیان؟ 7 سپتامبر 29, 2017
درآمد پایه همگانی 1 جون 18, 2019
انتخاب استاندارد در طراحی سرویس و رابط کاربری آن 2 سپتامبر 26, 2017