پرسش پاسخ‌ فعالیت
از عشق اولتون چه خبر؟ 12 جون 26, 2019
چقدر آزادی در بودن داریم؟ 22 جون 24, 2019
در وب ایران چه خبر است؟ ایا امنیت داریم؟ 2 جون 26, 2019
لیدربورد مشارکت تیم‌ها در پادخان ۲: «اصلاح الگوی کشت در کشاورزی» 14 جون 26, 2019
آیا تاریخ انقضای محصولات واقعی هستن؟ 4 جون 26, 2019
خواستتون ازمرگ! 36 جون 25, 2019
شب شعر در پادپرس 😉 77 جون 25, 2019
پروفایل پادپرسی شما چیه؟! 13 جون 25, 2019
بهترین راه گذروندن جمعه تو خونه چیه؟ 3 جون 25, 2019
بدمزه ترین غذایی که خوردی چی بوده؟! 19 جون 25, 2019
چرا لاله ملا می تونه ۸ تا reply پشت سر هم بذاره ولی من بیشتر از ۷ تا نمی تونم؟ 14 جون 25, 2019
آخرین کتابی که خریدی چیه؟ 54 جون 25, 2019
تحلیل قسمتی از کتاب انسان خردمند: چرا اروپا؟ 10 جون 24, 2019
آیا پادپرس محل مناسبی برای بیان پرسش‌های شماست؟ 4 جون 24, 2019
عشق درنگاه اول؟! 10 جون 24, 2019
خودت رو کجای این دنیا می‌بینی؟ 6 جون 24, 2019
چه بیتی بیشترین تاثیرو تو زندگیتون داشته؟ 5 جون 24, 2019
اینکه یه نفر سریال خارجی نبینه، آیا بد هست؟ 35 جون 24, 2019
مصاحبه با یه پادپُرسیِ پاییزی: زهرا، سلامت، فناوری، نویسنده و معلم! 7 اکتبر 7, 2018
تفاوت در چهره آدمها از چی ناشی میشه؟ 3 جون 23, 2019
چه حیوانی را دوست داری؟چرا؟ 22 جون 23, 2019
آیا سریال فلسفی THE OA رو دیدید ؟ 2 جون 22, 2019
سریال westworld رو کیا دنبال میکنن ؟ به نظرتون پیامی که میخواد بده چیه ؟ 22 جون 22, 2019
با آثار هنری وکارهای دستی چقدر موافقید؟ 77 جون 22, 2019
اول-کارآفرین‌ها: پلتفرم تبدیل «آدم‌»های ایده‌پرداز به «تیم‌»های کارآفرین! 6 جون 21, 2019
شنا دوست دارید؟ چه تجربیاتی از شنا در تابستان دارید؟ 10 جون 21, 2019
ایا ایده های پادخان خریداری هم داره؟ 2 می 11, 2018
موی بلند رو ترجیح میدی یا موی کوتاه؟ چرا؟ 11 جون 21, 2019
آیا شما کمبود ویتامین D دارین؟ 8 جون 21, 2019
چند بار تا به حال لبخند یک خانم را به حساب علاقه ی ایشان به خودتان گذاشتید؟ 11 جون 20, 2019