آیا ایده های تو مال خودت هستند؟

تو همه نوع ایده ای داری: آن ها زیبا، خنده دار یا بزرگ اند… ناگهان فوران می کنند، مدت زیادی در سرت باقی می مانند و وقتی می روند که آن ها را فراموش کنی. ایده هایت از دیگران گرفته شده اند یا از خودت؟ کجا می روند؟
دنیایی وجود دارند که آن ها بتوانند به تنهایی وجود داشته باشند؟ بعضی وقت ها از روی خودخواهی دلت میخواهد آن ها مال خودت باشند و وقتی دیگران ان را نمی فهمند کم و بیش به خودت افتخار می کنی…
اما در عین حال، وقتی ایده هایت را با دوستانت در میان می گذاری و کلماتی پیدا می کنی که آن ها را صادقانه بیان کنی، خیلی رضایت بخش است! این کلمات مال تو هستند ولی مال بقیه هم هستند…
این سوال را از خودت بپرس تا …
…از آنچه در سرت می گذرد خبردار شوی.
… ایده هایت را تحلیل کنی، از خود بپرسی آن ها از کجا امده اند، ارزش آن ها چیست و حتی در صورت لزوم از آن ها دوری کنی.
… به اهمیت کلمات برای فهمیدن و انتقال ایده ها پی ببری.
… یاد بگیری ایده ها را برای خودشان و زیبایی شان دوست داشته باشی
کتاب شناخت یعنی چه؟ نویسنده اسکار برنی فیه

2 پسندیده