آیا تفاوتهای طبیعی زن و مرد مهم هستن؟

امروزه تفاوتهای طبیعی زن و مرد در لابلای دیدگاههای برابری جنسیتی کمرنگ شده. البته این تفاوتها نباید به ابزاری برای توجیه نابرابری بدل بشه ولی شناخت و درک درست از این مسائل کمک میکنه تا امکان آسیبهای احساسی و عاطفی در اثر انتخابهای نامناسب کمتر بشه.

زن و مرد چه فرق‌هایی از نظر احساسی و عاطفی دارند؟ علت این تفاوت‌ها چیه؟ این تفاوت‌ها در چه برداشت‌ها و عملکردهایی تأثیر جدی دارد؟ در چه مواردی باید به این تفاوت‌ها اهمیت داد؟

3 پسندیده