آیا حاضر هستین یه شغل پردرآمد رو با شغلی با حقوق و استرس کمتر عوض کنین؟

چه حسی داره از یه شغل پردرآمد دربیاین و برین سراغ یه شغل با حقوق و در عین حال استرس کمتر؟

احتمالا موافق باشین که افراد در منصب مدیریتی و یا در کسب و کارهای پرریسک معمولا استرس بیشتری هم تحمل میکنن! تا حالا تجربه داشتین و یا کسی رو دیدین که از شغل پردرآمدی استعفا بده (بدین) و سراغ شغل کم‌در‌آمدتر و با استرس کمتری بره (برین)؟ تجربه چطور بوده؟

انتخاب بین استرس و درآمد

4 پسندیده

بدون شک . برای من کیفیت زندگی خیلی مهمتر از کمیت زندگی هست. بعدشم خیلی فرق زیادی بین مثلا رستوران خیلی گرون با رستوران متوسط نیست.
من تجربه مدیریتی ندارم ، ولی از شغلی که اینده خوبی داشت اومدم بیرون و از اول شروع کردم.
پول وسیله است نه هدف

2 پسندیده

برای من چالش ها زندگی رو شیرین میکنه البته چالشی که کنترل شده و خود خواسته به وجودش آورده باشم . منتها تجربه ثابت کرده هر چالش خود خواسته ای در نهایت یه جاهایی تعهدت رو محک میزنه و از کنترل تو ممکنه خارج بشه .

در نتیجه شغلی که توانمندی های من و تعهدم رو به تا آخرین مرز خودش به چالش بکشه رو دوست دارم و ازش استقبال میکنم و خوب تعهد سنگین تر یعنی درآمد و رشد بیشتر و نمیتونم خیلی روزمرگی رو تحمل کنم . البته به اینم اعتراف کنم گاهی دلم میخواد یک هفته کامل تنبلی کنم !

منتها در کل با حرف @Naser_Eslami کاملا موافق هستم . در نهایت کیفیت زندگی مهم هست . برای من زندگی با کیفیت یه زندگی همراه با چالش و هیجان متعادل و زمان کافی برای استراحت هست . شاید برای کسی اولویت ها فرق کنه و برای همین به نظرم انتخاب بین گزینه های سوال انتخاب بین خوب و بد نیست . روحیه ما هست که خوب و بد بودن یک موقعیت رو مشخص میکنه .

2 پسندیده