آیا میشه از ریل راه آهن برای محکم کردن پایه های ساختمان الگوبرداری کرد؟

ریل های راه آهن به کمک خورده سنگ ها در مکان خودش ثابت میشه. چنین سیستمی در برابر تنش زیادی که قطار های سنگین موقع حرکت با سرعت بالا به ریل وارد میکنن، درجا ثابت میمونن.

چرا از سیستم مشابهی برای ثابت نگه داشتن پایه های ساختمون استفاده نمیشن؟ بتن ریزی از لحاظ اقتصادی به صرفه تر هست یا از لحاظ استحکام مناسب تر هست؟

چنین ساختمونی در برابر زلزله مقاوم تر به نظر میرسه. نظر شما در این مورد چیه؟

شن های ریل راه آهن

#سوال

وقتی زلزله میاد این ریلها مقاوم هستن؟

نیرویی که وقت زلزله به ساختمانها وارد میشه با نیرویی که از طرف قطار به ریلها وارد میشه چقدر تفاوت در اندازه و جهت وارد شدن نیرو دارن؟ این تفاوتها می تونه اثر گذار باشه؟