آیا کره های سماوی دیگر هم مانند زمین از خاک ساخته شده اند؟

ستاره ها اقمار و کرده های دیگر سماوی از چی ساخته شده اند ؟

1 پسندیده

تا جایی که من میدونن مریخ هم خاک داره
سنگ هاش هم از نوع رسوبی هستند و در لایه های زیریش مقدار زیادی آب در حالت انجماد وجود داره
یک قطب یخی هم مثل زمین داره

این داخل منظومه شمسی هست و دلیلی هست برای اینکه قطعا کرات دیگری با ویژگی های مشابه زمین وجود دارند

مریخ در ویکی پدیا

راستی تیتر پرسش و متن اون انگار دوتا پرسش متفاوت هستند

3 پسندیده