آینده خودتون رو بر اساس چه معیار هایی حدس میزنید؟

چطور آینده مون رو بهتر پیش‌بینی کنیم؟

مثلا فردی در کودکی میگفت من میخواهم در آینده مهندس بشم، وقتی نتونست وارد اون رشته مورد نظرش بشه میگفت من در آینده یک کار عالی و خانواده عالی برای خودم دست و پا می کنم و در نهایت به زباله گردی رسید گفت من در آینده پول خوبی جمع می کنم و …

به نظرتون چطور آینده مون رو بهتر پیش‌بینی کنیم؟

معیارهای پیش‌بینی آینده فردی

4 پسندیده