از کدوم قسمت زندگیتون بدتون میاد؟

دیدن قسمتهای خوب و بد زندگی، به نگرش کاملی از زندگی فردی خودمون و احساس متعادل نسبت به اون کمک می‌کنه. گفتن در مورد قسمتهای خوشایند شاید خیلی ساده باشه و پاسخ به اون دلپذیر. ولی سئوالات سختتر که شاید همیشه اون رو کنار میزاریم، اینه که از چه قسمتی از زندگیمون بدمون میاد.

برای شما، قسمت بد زندگیتون که قابل گفتنه، چیه؟ چرا احساس خوبی ندارید نسبت بهش؟

قسمت ناخوشایند و بد زندگی

3 پسندیده

از اون قسمتی از زندگیم بدم میاد که می دونم این کار اشتباه هست ولی دوباره تکرار می کنم برای مثال می دونم برای یادگیری زبان انگلیسی به یک برنامه مستمر نیاز دارم ولی پراکنده می خونم

1 پسندیده