استفاده از دم و بازدم برای شارژ گوشی

استفاده از دم و بازدم برای شارژ گوشی

1 پسندیده

مکانیزم استفاده شده در اون چگونه است؟

2 پسندیده

اگر من قرار بود همچین چیزی بسازم یه سری پره کوچیک می ساختم که با چرخششون انرژی مکانیکی به الکتریکی تبدیل شده و یه جایی ذخیره بشه. مثل اتفاقی که تو نیروگاهای بادی می افته. البته به صرفه و سلامت ایمن بودنش هم شرطه.

1 پسندیده

به نظر میاد مکانیزم این دستگاه جوری باشه که از گرمای بدن یا قدرت دم و باز دم ما استفاده کنه که فکر میکنم تاثیرات جالبی رو بدن انسان نداشته باشه