ایجاد بانکی از سوال‌ها و مسئله‌ها بدون نگرانی راه حل آن

چرا بعضى فلفل سبزا از بعضى ديگه تندترن؟

5 پسندیده

تا حال سوالی بوده که بعد از پرسیدنش از خودتون خجالب بکشید؟

8 پسندیده

چقدر روی گریه دیگران حساسید؟

7 پسندیده

دلتون می خواست چه ویژگی هایی داشتید که الان ندارید؟

6 پسندیده

قهرمان های تخیلی تاثیری در الگو رفتاری بچه ها دارند؟

6 پسندیده

به عقیده من مشاغلی هستند که از شرایط نرمال هوا،فضا،مکان و زمان برای زیستی سالم،در جهت توسعه پایدار فاصله گرفته و شرایط را برای زندگی آیندگان مشکل میکنند.این زیان ها ممکن است زیست محیطی،روانشناختی،اقتصادی و…باشند.

5 پسندیده

رفتار عموم مردم با ترنس ها درسته؟ چه راه کاری برای قرار گیری راحت ترشون در جامعه هست؟

5 پسندیده

اگه بفهمین یکی از دوستان یا آشنایانتون تغییر جنسیت داده واکنشتون چیه؟

6 پسندیده

1 پاسخ به پرسش تازه‌ای منجر شد: یه نوشته‌ی خوب از نظر شما چه ویژگی‌هایی داره؟

چرا فرهنگستان برای اصلاح زبان فارسی فقط دست به تغییر واژه های انگلیسی زده و فکری به حال واژه های عربی که خیلی بیش ترن نمیکنه؟

7 پسندیده

کدوم شهر ایران بهترین جا برای زندگیه؟
(بدون در نظر گرفتن مسائل شغلی)

5 پسندیده

1 پاسخ به پرسش تازه‌ای منجر شد: چطور میشه جلوی به دنیا اومدن بچه‌هایی با ضعف جسمی و ذهنی رو گرفت؟

برای همدلی کردن با کسی که عزیزشو از دست داده از چه واژه هایی استفاده می کنید؟

7 پسندیده

چرا خیلی از افراد حاضر به اهدای عضو در صورت مرگ مغزی نیستند؟

3 پسندیده

حافظه چه معنایی داره؟ آیا انواع مختلفی از حافظه داریم؟ کارکرد هر کدام چیست؟

4 پسندیده

به نظر می رسه دو رویکرد متفاوت در تحلیل عملکرد مغز در بروز یک رفتار وجود داره:

  1. بخش های خاص و مجزای مغز مسئول یک عملکرد تلقی میشن.
  2. یک شبکه ی توزیعی که بخش های مختلف مغز رو درگیر میکنه مسئول بروز یک حالت تلقی میشه.

کدوم نگاه درسته؟
آیا این دو نگاه با هم منافات دارن؟

3 پسندیده

حافظه ی حیوانات و حافظه ی انسان چه تفاوت هایی با هم دارند؟
آیا حیوانات هم مثل ما خاطرات گذشته را به یاد دارند؟

4 پسندیده

با افزایش سن در یک فرد عادی، عملکرد مغز چه تغییراتی می کند؟
مغز افراد مسن با مغز افراد جوان یا کودک متفاوت است؟

3 پسندیده

مغز از چه نواحی ای تشکیل شده و طبق تحقیقات انجام شده، هر کدام از این نواحی مسئول چه عملکردی است؟

3 پسندیده

حتماً تفاوت دارد و در سگ به یادداشتن خاطرات مسلم است

4 پسندیده