بازار هدف آموزش مهارت های پولی به کودکان و نوجوانان چقدر است؟

همگی می دانیم که در دنیای امروز تمایل افراد به یاد دادن مهارت های پولی به کودکانشان افزایش یافته است. نسل سوخته که آرزوهای بر باد رفته دارد کم کم سعی می کند تا کودک خود را از این وضعیت جدا کند. سوال من این جا است. آیا زمان برای ارایه این آموزش ها در مدارس، زمان درستی است؟ پیش بینی می کنید در حال حاضر افراد حاضر به پرداخت پول برای این آموزش ها هستند؟

2 پسندیده

میشه بیشتر توضیح بدی؟ مهارت های پولی منظورت چیه؟ راه های کسب درآمد؟ پس انداز؟ خرج کردن؟ دست و دل بازی نکردن؟

در مدارس پایه چهارم ابتدایی در کتاب مطالعات اجتماعی یک درس به این موضوع اختصاص داده شده است.

4 پسندیده

مهارت های پولی گستردگیش زیاده اما خب چند تا از چیز هایی که شاخص هست به این ترتیب: یاد گرفتن مفاهیم سرمایه گذاری، پس انداز، اعتبار و معامله. 4 چیزی که به نظر من از کودکی یا نوجوانی فرد باید یاد بگیره. در مورد اون یک درس، به نظر خود شما این یک درس که حالت تئوری داره برای فرد کافی؟

2 پسندیده