با چه تمرین هایی میتونم خودباوری و اعتماد به نفسم رو ببرم بالا؟

شما خودتون و توانایی هاتون رو باور دارین؟ چقدر؟ این رو چطور به بقیه بروز میدین؟ یکی از موقعیت‌هایی که خودتون و توانایی هاتون رو بدون هیچ نوع اغراق یا کاستی به نفر مقابل بروز دادین رو برام تعریف میکنین؟

من چطور میتونم خودباوریم رو ببرم بالا بدون اینکه دچار غرور بیجا بشم؟ یعنی در عین تواضع، خودم رو قبول داشته باشم و تو موقعیت های مختلف کاری، ناتوان در نظر گرفته نشم؟

3 پسندیده

امروزه اکثریت انسانها خودباوری و اعتماد به نفس رو در «خود» و «نفس خود» دنبال نمیکنند. به صورت خیلی خلاصه «دیگران چی میگن؟» خودباوری و اعتماد به نفس انسانها رو میسازه. در خود (ذهن) دیگری ، در نفس دیگری.
عیب بزرگی است اما خصلتی است پابرجا. پس فرد اول باید ببیند منبع اعتماد به نفسش کجاست. در کدام «خود و من» نهفته است. به قول بزرگی برای جواب به یک سوال ، اول باید مفاهیم رو برای خودمون تعریف کنیم. خودباوری و اعتماد به نفس یعنی چی؟ جواب بعد این تعریف مشخص میشه ، میدونیم حالا چجوری و از کجا باید اعتماد به نفس و خودباوری خودمون رو بالا ببریم.

1 پسندیده