برای تخلیه ی انبار مغازه ها از کالاهای قدیمی چه کارهایی میشه کرد؟

یکی از ارزش افزوده های فعالیت دست فروشی، خالی کردن انبار های مغازه ها از کالا های قدیمی هست تا جا برای کالاهای جدید باز بشه. در نتیجه تا وقتی کالاهای انبار شده در مغازه ها وجود داشته باشد، نیاز به دستفروشی هم دیده میشه.

مغازه دارها چه جوری میتونن سفارش کالاهاشون رو انجام بدن که موقعی که خریدار دارن، کالا داشته باشن و در ضمن کالایی هم در انبارشون تلنبار نشه؟

تخلیه ی انبار مغازه ها از کالای قدیمی

در ادامه ی مشکلات و معضلات دست فروشان چیست؟

2 پسندیده

شاید بشه فروشگاه ها و این دست مغازه ها به صورتی با هم در ارتباط باشن تا اجناسی که اضافه آوردن رو با هم مبادله کنن.

ایده

جنس های قدیمی را با تخفیف بیشتر و حراج کردن آنها میتوان به فروش رساند.

1 پسندیده