برای چه چیزی تا آخرین نفس حاضرید بجنگید؟

چه چیزی بیشترین اهمیت را برای شما دارد؟ در طول زمان برای چه مسائل نامربوطی الکی انرژی هدر دادین؟

7 پسندیده

یه زمانی حاضر بودم برای وطن، دموکراسی، عدالت و این دست مسائل جونم رو بدم…

اما طی زمان و دیدن قسمت های مغفول مونده وجودم و دیدن حقیقی آدما و روان و کودک درونشون و شکست های جمعی باعث شد از خیلی آرمانی دیدنام کوتاه بیام… و بدونم اون ابعاد به حرکت جمعی آگاهانه نیاز داره که از دست و توان من خارجه…

در یک جمله: الان فقط حاضرم تا آخر برای خودم و اهداف و ارزش های شخصیم بجنگم :wink: شاید خودخواهانه به نظر برسه اما روزگار اینچنین نمود…

2 پسندیده

خودخواهی رو برای خودت جنگیدن نمیدونم، بلکه صرفنظر کردنِ کاملِ دیگران و خواسته های ایشون رو خودخواهی میدونم. اتفاقا برای ارتقای خود جنگیدن بهترین نوعِ مبارزه س که به نفع جامعه و دنیای اطراف شما هم خواهد بود.

3 پسندیده

بله مطمئناً چون ما انسان هستیم نقش حمایت عاطفی و حمایت از همنوع و خانواده رو نمیشه ندید گرفت. بنی آدم اعضای یک پیکرند…

بیشتر مدنظرم ورژن قبلی خودم بود که فکر می کنم تا حدود ۴ سال پیش، یعنی قسمت مهمی از زندگیم توجه و وقت زیادی به مسائل اجتماع میذاشتم و غافل از خود…

هرچند اون زمان هم چیزای باارزش و آدمای بارزشی رو درک کردم :ok_hand:

2 پسندیده

کسایی که دوستشون دارم بیشترین اهمیت رو تو زندگیم دارن و حاضرم براشون هر کاری بکنم و برای اینکه همیشه تو زندگیم باشن، تا آخرین نفس می جنگم. در درجه دوم رسیدن به اهدافم برام مهم هستن.

2 پسندیده