برا روز تولد چه متن های زیبایی برا تبریک گفتین یا گرفتین؟

میخوام به کسی تولدشون رو تبریک بگم و دنبال شعرها و نثرهای تو ذهن موندنی هستم. اصراری ندارم حتما به تولد مربوط باشه، چیزی که حس زندگی و یا رسم زندگی رو بولد و پررنگ کنه عالیه. پیشنهادتون چیه؟

خودتون تا حالا از چه نثرها یا شعرهایی استفاده کردین؟ و یا چه نوشته ای در روزهای خاص زندگی تون دریافت کردین که براتون خوش بوده؟

روز تولد