به نطرتون پیشرفت تکنولوژی میتونه دستگاه‌های خلاق و هنرمند رو بسازه؟

با پیشرفت تکنولوژی همه میدانیم که دستگاه های هوشمند ساخته شده است ولی سوال این است که آیا دستگاه ها نیز میتوانند هنر مند شوند؟ و مانند انسان ها خلاقیت داشته باشند؟

هوش مصنوعی و خلاقیت

2 پسندیده

هنرمند و خلاق نمی تونند بشند ولی می تونند تظاهر به هنر و خلاقیت کنند.

1 پسندیده