به نظرتون «شرم و حیا» از کجا میاد؟

به نظرتون مفهوم «شرم و حیا» چه کارکردی داره و بشر چرا و از چه زمانی چنین مفهومی رو ابداع کرده؟
چه خوبیها و چه بدیهایی داره؟ اگر شرم و حیا نبود، چه اتفاقی میوفتاد؟

2 پسندیده

به نظرم شرم و حیا مفهومی دوگانه‌ست که در هر دو حالت به شکل بازدارنده عمل میکنه ولی در یکی مثبت و در یکی منفی.

در حالت معمول و شاید بشه گفت کاربرد اصلی، این مفهوم باعث میشه که فرد دست به کارهای خلاف عُرف اجتماعی نزنه. این به پایداری اجتماعی کمک زیادی میکنه. یادمون باشه که پایداری و بازدارنگی در اجتماع به طور کامل نمیتونه از قانون بیاد چون هزینه بسیار بالایی داره و امکان اعمال کامل اون هم وجود نداره مثلا وقتی پای حریم خصوصی به میان میاد.

در حالت منفی که احتمالا از نتایج بعدی این رفتار اجتماعی به حساب میاد، شرم و حیا ممکنه باعث بشه که فرد از بیان واقعیتهای مهم پرهیز کنه. برای مثال فردی که مورد تجاوز قرار گرفته ممکنه در اثر همین حس، از بیان اون خودداری کنه و همین باعث بشه که هم اثرات شدید روانی برای خودش پیش بیاد، هم فرد خاطی به تکرار خطای خودش ترغیب بشه.

خیلی سخته که بشه گفت که از چه زمانی این مفهوم وارد رفتار اجتماعی بشر شده ولی میشه حدس زد که شاید همزمان با توجه بشر به پوشش بوده باشه! فکر میکنم احتمالا یکی از قدیمی‌ترین رفتارهای اجتماعی بشری باشه! صرفا یک حدس هست البته!

1 پسندیده

بخشی زیادی از شرم و حیا از درک میاد
وقتی انسان به درک کافی برسه در خلوت خودت حتی وقتی از گرسنگی بمیره حاضر نیست گوشت یه انسان دیگه رو بخوره ولی وقتی انسان به درک کافی نرسیده باشه پیش خودش میگه خب برای حیات این یه امر طبیعیه.

این یه مثال بود حالا به به شرایط و درک ممکنه انسان نسبت به هر مسله حس کنه که طبیعیه