به نظرتون سه تا ویژگی کشوری که دوست داری بهش مهاجرت کنی چیه؟

با بالا گرفتن بحث مهاجرت به ایران تعداد ادمهایی که در مورد پروسه مهاجرت از من سوال می پرسن زباد شده. من همیشه این سوال رو از اونها می پرسم تا به دیدگاهشون به خارج از کشور واقف بشم. بد نیست اینجا هم این تجربه رو تکرار کنیم تا با تصویر ادمها نسبت به کشور رویاهاشون اشنا بشیم. بنابراین از شما میخوام سه تا از ویژگی هایی کشور مقصد مهاجدتت رو بکی و بعد بگی کدوم کشوره

1 پسندیده

1.رونق بخش خصوصی و بالا بودن سطح رفاه
2.ساده و انسان محور بودن قوانین اساسی،اداری ،استخدام ،کار ،مراکز علمی و…
3.آزادی در بیان ،مطبوعات ،روش زندگی