به نظرتون مسیرهای کوتاه سهم بیشتری در آلودگی شهری داره یا مسیرهای طولانی؟

تعداد افرادی که مسیرهای نزدیک درون شهری رو با خودروی شخصی طی می‌کنن، بیشتره یا افرادی که برای مسیرهای طولانی این کار رو می‌کنن؟ چه توجیهاتی میشه برای هر مدل آورد؟

با توجه به پرسش اول در مجموع کدوم تأثیر بیشتری در آلودگی هوای شهرها داره؟

رابطه آلودگی و استفاده از خودروهای شخصی

2 پسندیده