بیدار شدن با صدای زنگ چه معایبی دارد؟

امروزه به دلیل سبک زندگی، بیدار شدن با صدای زنگ ساعت برای رسیدگی به کارهای روزمره، یکی از عادتهای معمول افراده. در قدیم این امکان به این شکل نبود و ریتم خواب به شکل معمول و براساس عادت تنظیم میشده. این نوع بیدار شدن چه مزایا و چه معایبی داره؟ وقتی که دلیل بیداری، زنگ ساعت باشه، قطعا هنوز نیاز بدن به خواب تامین نشده. این مسئله چه مشکلاتی ممکن است ایجاد کند؟

اثرات بیدار شدن با زنگ ساعت

4 پسندیده

بلی خیلی مسئله خوبی است و این یکی از معضل های عصر امروزی است، بیدار شدن با صدای زنگ خیلی استرس زا است وقتی من با زنگ بیدار میشوم حد اقل تا یک الی دو ساعت دیگر بدنم رعشه های آرام دارد من فکر میکنم که دلیل آن ایجاد استرس است، به هر صورت بهتر خواهد بود که خود را عادت دهیم که شب ها کمی زود تر بخوابیم و صبح ها زود تر بیدار شویم، امروزه برنامه های زیادی وارد زندگی مان شده که خواب و استراحت آرام را از مان گرفته است مانند برنامه های کاری زیاد و متواتر و وقتی هم که بیکار هستیم بیشتر وقت مان مصروف موبایل ها و شبکه های اجتماعی و برنامه های تلویزیونی هستیم که این کار ها باعث کم خوابی مان میشود، در قدیم برنامه ها زیاد نبودند همه میتوانستند که هم به کار و استراحت خوب برسند دیگر سر گرمی نبود همه شب ها زود میخوابیدند و سحر زود بیدار میشدندو لی عادت به این روش امروز کار آسانی نیست و باید زحمت بکشیم تا عادت کنیم.

3 پسندیده

باید کیفیت خواب بالا بره و با آرامش و عمیق بودن همراه باشه اون موقع س که ساعت بیولوژیکی بدن زنگ میخوره و بیدار میشه بدون اینکه ضرری داشته باشه یکی از اصلی ترین نکات خواب عمیق هم داشتن تکنیک تنفس صحیح هست

1 پسندیده