تاثیرگذارترین جمله در زندگی‌ات چی بوده؟

این جمله رو چه مواقعی مرور می‌کنی؟

8 پسندیده

جملات تاثیر گذار در زندگی زیاد است چون شرایط متعدد است .
وقتی میخواهم از کوتاهی هائی که کردم یاد کنم یاد فرمایش حضرت عطار میکنم :
تا توانستم ندانستم چه سود / وقت دانستن توانستن نبود
وقتی به بن بست میرسم و از خدا کمک میخوام یاد فرمایش حضرت مولانا میکنم
در اگر برتو ببندد مرو و صبر کن آنجا / ز پس صبر تو را او بسر صدر نشاند
واگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها / ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند
وقتی می بینم پا فشاری میکنه و هیچ راهی جلوی پام نمیذاره یاد فرمایش خودم میوفتم که شعر حضرت سعدی رو دستکاری کردم
به حکمت ببندد خداوند دری / ز رحمت زند قفل محکمتری . یعنی دیگه اصرار نکن که فایده ای نداره
وقتی میبینم دلخوشی هام بادیگران فرق میکنه یاد این فرمایش مولانا میکنم که:
همه دلخوشند از آنکه بزنند به تار چنگی / من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار موئی
وقتی تو چنگ زدن عجله دارم یاد گفته معینی کرمانشاهی میوفتم که :
بگیر طره مه طلعتی و قصه مخوان
و وقتهای دیگر هم بسته به شرایط…

7 پسندیده

من هم با @srsb1 موافقم، جملات تاثیرگذار در زندگی بسته به شرایط زندگی متفاوته. دوران کنکور شعر زیر خیلی روی ذهنم تاثیر داشت:

خداوندا چنان اندیشه ای بر من عطا کن، که تقدیری که از آن ناگزیرم، توانم جبر و قهرش را پذیرم؛ و یا عزمی چنان پیگیر بخشم، که ناتغییر را تغییر بخشم.

اون قسمت ناتغییرش به شکل خودخواسته، کلمه ش تغییر داده شده بود.

تو شرایط الانم، جمله‌ی زیر خیلی برام جذاب و ملموسه:

هیچ وقت به اصل قدرتت پی نمی‌بری، تا وقتی قوی بودن تنها گزینه‌ت باشه!

“You never know how strong you are until being strong is your only choice.”

8 پسندیده

پدر بزرگم یه روزی بهم گفتن

مرد آنست که در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیاب باشد

روزای سخت به این فکر میکنم

6 پسندیده

همه جمله ها یک طرف من تاثیر گذار ترین آنها را این جلمه میدانم؛ دل پدر و مادر ها را بدست بیاورید و آنها را از خودتان راضی نگه دارید دعای پدر و مادر همیشه کار ساز است و من در هر موفقیتی و هر سختی به این فکر میکنم و همیشه کوششم این است که دعای پدر و مادر را داشته باشم.

4 پسندیده

یه جمله ای بود که قصار نیست. برای یکی از اقوامه. و خیلی تو زندگی م بهم کمک کرد:

فقط یک ترسو از عذرخواهی میترسه!

2 پسندیده

تاثیر گذارترین جمله در زندگی من 》》“خودت باش”

1 پسندیده