تعریف دل چی هست ... ؟

پاسکال یه جایی نوشته بود که “دل دلایلی دارد که عقل آنها را درک نمیکند”

بعد یه جا هم میخوندم که نوشته بود که مغز اول شما دستگاه گوارش و احشایی شماست.

توی صحبتی هم که در یه پست دیگه شد یه سری سوال مطرح شد:

به نظرتون دل چیه؟ ربطش به نرونها چیه؟

2 پسندیده