تفاوت بازیافت کاغذ و پلاستیک چیه؟

و موادی که در بازیافت هر کدوم بهشون اضافه میشه از نظر آسیب رسوندن به طبیعت چه تفاوتی دارن؟

دنبالهٔ موضوع استفاده از روزنامه به جای کیسه پلاستیکی.

2 پسندیده

با بازیافت کاغذ یه جورایی درختان و ریه های زمین رو نجات می دیم تا کمتر جنگل ها نابود شن. جایی خوندم که : حدود 98 درصد مواد مصرفی کارخونه های کاغذسازی ایران از چوب جنگل های شمال استفاده می کنند. در حالی که در کشوری مثل ژاپن 92 درصد مواد اولیه تولید کاغذ (در 380 کارخونه کاغذ سازی) از کاغذهای باطله و بازیافتی هستش.

1 پسندیده

دلیل عمده نابودی جنگل ها و قطع درخت ها تو دنیا چی هست؟ آیا میشه به فکر جایگزین بود تا درخت کمتری قطع بشه؟

1 پسندیده