تو خونه چه موقعیت هایی هدررفت غذات بالاس؟

وقتایی که مهمون داشته باشیم، هدررفت غذا خیلی بیشتر از مواقع عادی هست. دیگه چه موقعیت هایی به نظرتون میرسه که درش هدررفت غذا بالاس؟

وقتی که غذا میسوزه ویا یه مدت زیادی میمونه تو یخچال وکسی به هر دلیلی مثل خوشمزه نبودن اونو نمیخوره!

زمانی که مهمان داریم

ما چون خونه مجردی داریم کلن هیچی نمیمونه همشو میخوریم. خیالتون راحت.

زمانی که غذا در زمان مناسب سرو نشود مثلا زمانی مه هنوز اعضای خانواده کاملا گرسنه نیستند بر سر سفره نشسته و غذا را میل میکنند.

اوصولا وقتی مهمون میاد خیلی این اتفاق میوفته و خانم خونه اگه پیش بینی خوبی از مهموناش نداشته باشه بعد از یک شب زیبا و شام مفصل هدر روی زیادی خواهیم داشت!

طبقه اجتماعی خانواده اگه متول باشن هدر رفت بالاست
اگه از لحاظ مذهبی جزو خانواده های مذهب گریز باشن یا کم اعتقاد باز هم هدر رفت بالاست
وقتی غذا مرغ یا ماهی یا کله پاچه یا … هدر رفت بالاست
اگه مثلا شب دیر وقت آماده بشه کسی میل به خوردن نداره و اگع بیات شدنی باشه به هدر میره
اگه غذا زیاد بمونه تو یخچال غذا به هدر میره
پختن در ظروف متعدد یا بی کیفیت بخشی از غذا به هدر میره

زمانی که غذا زمانی که سرو غذا به گونه ای باشد که افراد خانواده را به خوردن ان ترغیب نکند مثلا خوش رنگ و خوش عطر و بو نباشد