جایزه دادن به بچه ها برای تشویق شون کار درستیه ؟

خیلی ها معتقدند وابسته کردن کودکان به ی عامل بیرونی کار درستی نیست . نظر شما چیه ؟

1 پسندیده

تاحدی میتونه درست باشه.تشویق ومحبت هم میتونه جای کادو رو درمواردی بگیره که با دوخصیصه ی مثبت روبرومیشیم:هم بچه تشویق میشه وهم عوامل بیرونی وجود نداره ولی گه گاهی فکرمیکنم او عوامل بیرونی برای افزایش امیدواطمینان به بچه نیاز باشه.

2 پسندیده

اصل کار خوبه به نظرم ، اما شرطی کردن نباید اتفاق بیفته، پس اندک و گاه گاه،

میده، من به شاگردام کتابای کوچیک و ارزون دادم حس خودم و اونا خوب بوده و تک و توک گرونتر، دلیل ارزونه، پوشش دادن تعداد زیادتری از بچه ها بوده، برای همشونم به عنوان یادگار نوشته یا کارت کوچیک هم دادم اما الان که فکر میکنم میبینم تو تشویق بچه های ضعیف تر ، ضعیف عمل کردم، اونا بیشتر نیازمند توجه هستند برای خروح از ناا اامیدی. حالا تشویق های کلامی و . . . و در کل قوت قلب دادن هم مهمه حتی برای بزرگترها، تردید ها رو در تشخیص در راهی که آدم میره و درستی کاری که میکنه کمتر میکنه.

2 پسندیده

البته! جایزه دادن برای تشویق بچه ها خوبه ولی نباید به گونه ای باشه که حالت لطف مکرر، حق مسلم رو پیدا کنه.
من مدتی به بچه ها خوراکی رو به عنوان جنبه ی تشویقی انجام فعالیت میدادم و بعد از مدتی متوجه شدم که از کیفیت فعالیت کاسته شده و تنها دلیل مشارکت اونها دریافت جایزه هست. پس جایزه باید به جا داده بشه تا تاثیر تشویقی خودش رو بذاره. افراط در اون یا جایزه دادن بی موقع، اثر مثبتی که نداره، میتونه اثر عکس هم داشته باشه.

2 پسندیده