حریم خصوصی خود را چطور تعریف میکنید؟

چطور حریم خصوصی خود را برای دیگران، شامل اعضای خانواده، دوستان و غریبه ها تعریف میکنید؟ اگر کسی حریم خصوصی شما را رعایت نکرد چه عکس العملی خواهید داشت؟

3 پسندیده

بنظرم حریم خصوصی اسمش باهاش یدک کشیده میشه و اسمش هست خصوصی .
برای کسی که نمیشناسیم و غریبه هست لازم به توضیح حریم شخصیمون نیستش ولزومی نداره و ما نمیخوایم اون چیزی بدونه چون غریبه ست.
برای دوستان بخشی از این حریم قابل تعریفه و یا بنظرم بازم لزومی نداره که چیزی بگیم وگاهی به گفتن هم نیازی نداره و ما با رفتار خودمون و عادت هامون مشخص میکنیم که تا این در زندگی فردی و شخصی من فراتر از این نباشند و یا باشند.
اگر کسی زیاد از کارهای شخصیم پرسو جو کنه سعی میکنم رهاش کنم.به سمت ش نرم و یا بارفتارم نشون بدم که من خوشم نمیاد و تو داری زیاده روی میکنی از ورودت به زندگی من و اگر این رفتار زیاد بشه تموم میکنم رابطه دوستانه ای یا خانوادگی رو…چون غریبه که نیازی نیست و همون دفه اول رها میشه و کات میشه.

1 پسندیده