درباره آزمون gmat چی میدونین؟

کسی تجربه آزمون GMAT رو داره؟ چقدر هزینه داره؟ چجوری برگزاری میشه و زمان آزمون چه وضعیت و شرایطی حکمفرماست و چجوری باید برای این آزمون آماده شد؟

2 پسندیده