دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی چه خوبی ها و چه نکات قابل بهبودی داره؟

در واقع خروجی چنین ایده ای برای یه سیستم اقتصادی چی هست؟

2 پسندیده