در ترجمه ی متن زیر کمکم کنید

لطفا در مورد خودتون به عنوان یک زن متفاوت در بینایی ماشین اطلاعاتی بیان کنید ؟ اگر بله ؟ چرا ؟

فائزه : خوب من حدس میزنم ان هر سال بهتر و بهتر میشود . من نمیدانم اما ما از چیزهای متفاوتی استفاده میکنیم. در امریکا ان است خیلی بهتر از دیگر کشورها .

من در مورد اروپا مطمئن نیستم اما در خیلی از شهرهای کوچک در تهران ان بود یک ابزاری برای تحققات زنان بود.

بنایراین من یک ارشد از ایران دارم اما اینجا ابزاری برای کار در این منطقه نبود. بنایراین من اینجا اومدم و من به مطالعاتم ادامه میدهم . الیته من بعضی اوقات در اینتر شیبپ های مختلف کار میکنم که بهتر از همه چیزها را درک میکنم

ممنون میشم اگر ترجمه ام اشکال داره برطرفش کنید

1 پسندیده