در تعیین نرخ ویزیت یه پزشک متخصص چه عواملی دخیل هستند؟

چرا نرخ ویزیت متخصصها یه عدد مشخص نیست. اینو خود پزشک تعیین می کنه یا وزارت بهداشت یه رنجی رو براشون انتخاب می کنه و اونا بسته به وضعیت کاری ، محل مطب و پارامترهایی شبیه به این از اون طیف یه عددی رو انتخاب می کنند؟

فکر کنم گزینه دومه چون هر سال هم توی خبرا کلی جنجال هست روی این مسئله. مثال این خبر

من توی مطب پزشکان متخصص، نرخنامه هاشون رو که روی دیوار نصب کردن دیدم و از طرف وزارت بهداشت با توجه به مدرکشون و تخصصشون و دوره های تکمیلی که گذروندن مشخص شده.