در رابطه با دسته‌بندی کسب و کار


(لاله ملا) #1

سوال‌ها و مسئله‌هایی در زمینه‌ی ارزش‌آفرینی، استارتاپ‌ها، امور مالی و استراتژی‌های کسب و کار.