در مورد نقش اضطراب اجتماعی بر عملکرد تحصیلی چی میدانید؟

موضوع مونوگرافی است که میخواهم به عنوان پایان نامه نوشته کنم «نقش اضطراب اجتماعی بر عملکرد تحصیلی» به مشکل منابع برخورده ام چون در ایران منابع زیادی درین بازه موجود است بنابر این میخواهم از شما کمک بگیرم اگر کتاب پی دی اف یا مقاله ای در مورد «مبانی نظری عملکرد تحصیلی» داشته باشید لطف نموده به اشتراک بگذارید. از روانشناسان عزیز یا دانش آموزان روانشناسی خواهش میکنم که اگر از موضوعات ذکر شده کتاب یا مقاله داشته باشند به اشتراک بگذارند. تشکر

3 پسندیده

به نظرم اضطراب اجتماعی بطور کلی بر عملکرد تحصیلی تاثیر منفی خواهد داشت ولی در حال حاضر برای دبیرستانی ها اضطراب اجتماعی باعث کاهش اضطراب تحصیلی میشه و به روح و روان قبل کنکوری های در حال تحصیل کمک شایانی میکند.

1 پسندیده

من مقاله و کتابی سراغ ندارم ولی اگر بخواهید تحقیق میدانی داشته باشید فکر میکنم راجع به کودکان فرقه بهائیت که هیچ نقشی در ضاله بودن فرقه اجدادیشان ندارن ولی همیشه باید در اضطراب باشن موضوع تحقیقی مناسبی باشه.

1 پسندیده