در واقعیت و مجازی چه برداشتی از چشمک 😉 میکنید؟

یکی از حرکات متداول در گپ و بخصوص گپ مجازی، چشمک هست که حس اولیه کمتر جدی بودن رو به آدم میده. شما در واقعیت و مجازی چه برداشتی از این حرکت دارین؟ راستش رو بگین :wink:

8 پسندیده

اگه مخاطب اشنا باشه، من ياد ايشون ميفتم :point_left: @somo849 و ادامه گپ رو ناخوداگاه به حالت شوخى شوخى پيگيرى ميكنم!

تو حقيقى اگه طرفم نااشنا باشه و چشمك بزنه، حتما اخمام ميره تو هم و در اولين فرصت پاسخ قاطعى به فرد ميدم و يا اگه ارزش انرژى گذاشتن نداشت محيط رو ترك ميكنم.

5 پسندیده

حالا چرا @somo849 :joy::thinking:
خودم هم تقریبا همینطورم مونده طرف مقابل آشنا باشه یا نه اگر دوستم باشه اینو نشونه صمیمیت یا یه حرکت شیطنت آمیز (که مثلا داره یه چیزی میگه که دروغه یا میخواد یکی از بچه ها رو غافلگیر کنه :grin::joy:)میدونم و اگر غریبه باشه واکنشی نشون نمیدم.

4 پسندیده

اگه مجازی باشه برداشتم اینه که حرفش شوخیه و جدی نیست. اگر واقعی باشه و با طرف اینقدر صمیمی نباشم که بتونه چشمک بزنه، یهویی یک شوک بهم وارد میشه و بعد طوری رفتار می کنم که انگار این کارو نکرده. تقریبا میشه گفت بی تفاوت رفتار می کنم. درستی و نادرستی شو نمی دونم

4 پسندیده

در فضای مجازی هرکاربری ممکنه به منظور متفاوتی از هر ایموجی استفاده کنه و عموما برداشت خاصی نمی کنم و برداشت هام بیشتر از نوشته های شخص هست :thinking:

در واقعیت نسبت به هر فرد واکنش فرق داره و رفتارم به نحوی هست که کسی بهم چشمک نمی زنه عموما :joy: اما بسته به نوع رابطه ام با فرد از جووون تا زهرمار واکنش نشون میدم :sweat_smile:

2 پسندیده

در واقعیت برخوردی با این حرکت نداشتم!! ولی در فضای مجازی، بسته به نوع حرف یا حس شوخی بهم دست میده البته طنز رو بیشتر با :grin: حس میکنم تا این ایموجی. ولی حس غالب اینه که جدیت هست ولی ساده‌تر با قضیه برخورد کنم!

2 پسندیده

باز واکنش تو بهتره ساده رد میشی @Jalal_Razavi ممکنه کلمات با بار منفی به کار ببره :joy:

1 پسندیده

tenor

الان این چشمک به شما چه حسی میده؟

1 پسندیده