دلیل شکل نامعمول زرده تخم‌مرغ چیه؟

مواد_غذایی

(پدرام) #1

چند ماه اخیر، شاید از اول امسال، هر چی تخم‌مرغ می‌خرم زرده‌هاش پاره شده‌س! یعنی وقتی تخم‌مرغ خام رو میشکنم زرده به شکل ناسالم و به هم خورده می‌ریزه بیرون. برای شما هم این طوریه؟

هیچ کدوم هم تاریخ انقضاش نگذشته و تازه سر تاریخ تولید هست که وضعیت چنینه. قضیه چیه؟


ایجاد بانکی از سوال‌ها و مسئله‌ها بدون نگرانی راه حل آن