دلیل علاقه ما به بعضی رنگها چیه؟

علاقه به برخی رنگ ها در افراد نشات گرفته از چیست؟
چرا ما در شرایط مختلف نسبت به رنگ خاصی علاقه نشان می دهیم؟ آیا با سن و سال این علاقه عوض میشه؟
شما به رنگ خاصی علاقه دارید؟ دلیل خاصی برای این علاقه وجود داره؟

علاقه به رنگ خاص

4 پسندیده

فکر کنم به شرایط روحی برمیگرده
مثلا علاقه به رنگ آبی میتونه نشانگر علاقه ما به آرامش باشه