دلیل لرزش اتوبوس‌های شهری چیه؟

این لرزش گاهی واقعا آزار دهندست، تجربش رو داشتید؟ همین الان از قسمت وسط رفتم قسمتای جلوتر، لرزش کمتر شد.
گاهی این لرزش موقعی که اتوبوس در حال حرکته کمتر میشه. صدای غیر قابل تحمل عقب اتوبوس‌ها (که جایگاه خانم‌هاست) هم یه قسمتش از همینه.
نظرتون چیه؟ چه‌ باید کرد، قبل و بعد از ساخت اتوبوس؟

2 پسندیده