دیجیتالی شدن کارت ملی و شناسنامه چقدر هزینه و ریسک داره؟

یکی از وسیعترین طرحهای ملی در چند سال اخیر، دیجیتالی شدن کارت ملی و شناسنامه هست. به نظر میاد هزینه این طرح بسیار عظیم هست، چه از نظر مالی، چه از نظر کار انسانی. به نظرتون این هزینه چقدر میتونه باشه؟
نکته مهمتر اینه که کارتها تا اون جایی که میدونم در ایران تهیه نمیشن. در زمانی که ما در بدترین زمان از نظر روابط خارجی هستیم، آیا معقوله که امکان صدور مهمترین کارت شناسایی به واردات وابسته بشه؟ در واقع همین مسئله باعث اختلال زیادی در طرح شد.

در نهایت، ضرورت این طرح واقعا چقدر بود که در زمانی که مملکت در بحران مالی و اجتماعی نیروی کاری برای اینکار صرف بشه؟

2 پسندیده