رضایت مدیر چقدر برایتان مهم است؟

گاهی اوقات مبانی نظری ما با مدیرمان زمین تا آسمان است و کسب رضایت مدیر یعنی زیر پا گذاشتن خواسته ی خودمان. فکر می کنم کار کردن با چنین مدیری واقعا باید دردناک باشه. شما چنین تجربه ای داشتید؟

1 پسندیده