زندگیتون با برنامه تون پیش میره یا اتفاقیه؟

در دوران مدرسه و بعد ها دانشگاه سعی کردیم طبق برنامه پیش بریم.برنامه ریزی در درس خوندن و یا اینکه میزان زمان رو حساب کتاب میکردیم که بتونیم به تمام برنامه و هدف هایی که تعیین کردیم برسیم.
بغیر از درس خوندن آیا برنامه های دیگه تو زندگیتون داشتید که طبق یه هدف پیش بره؟
برنامه ریزی براتون مهمه ؟
برنامه ریزی های ماهانه یا سالانه داشتید؟
آیا هدف هاتون در راستای برنامه ها پیش میره؟

4 پسندیده

در اصل مشاهده گری و خودشناسی و تجربه درونی
بله .در بقیه موارد از خود زندگی لذت میبرم

2 پسندیده

یعنی سعی میکنید بر اساس مشاهدات خودتون برنامه ریزی کنید؟یا اصلا برنامه ریزی طبق ماهانه و سالانه نیستش ؟
کمی بیشتر برامون توضیح میدید؟ :blush:

2 پسندیده

نه بر طبق اعداد و… نیست اصولا روی مادیات برنامه ریزی دقیقی ندارم
برنامه ریزی من فقط روی تجربه درونی و لذت از زندگیه.

2 پسندیده