سوئیفت برای دومین بار مورد حمله هکرها قرار گرفت

سوئیفت که به ادعای خودش امن ترین سیستم ارتباطات مالی بین بانکی با ۹۹/۹۹ درصد اطمینان و امنیت را دارد، در چند ماه اخیر دو بار مورد هک قرار گرفته.

در یک مورد از آن مبلغ قابل توجهی از بانک بنگلادش برداشت شده. نکته جالب اینجاست که مسئولان بنگلادش اعتقاد دارن که این اتفاق بعد از تغییر در سیستم سوئیفت در بنگلادش رخ داده؛ و مسئولان سوئیفت از پاسخ به این سوال خودداری کردن.

و این شبهه ایجاد شده که آیا بهتر نیست یه بیمه برای چنین مواقعی پیش بینی میشد یا اینکه …؟