شبکه‌های اجتماعی چه تغییراتی در سبک زندگی مان بوجود آورده‌اند؟

به نظرم علی‌رغم همه صحبتهایی که راجع به بدی شبکه‌های اجتماعی، مثل اینستاگرام و تلگرام شده است، این شبکه‌های اجتماعی چندان تغییر شگرفی را در فرهنگ ما ایجاد نکردن. بلکه صرفاً رفتارمان نسبت به وقایع مختلف را بیشتر بروز می‌دهند. آیا این به خودی خود بد است؟ نظر شما چیست؟