شروع مصرف سیگار در چه سن یا شرایطی نگران کنندست؟

اگر متوجه بشید یه نوجوون به مصرف سیگار رو آورده، چه می کنید؟
نگران میشید؟
بی خیال میشید؟
چی فکر می کنید؟

3 پسندیده

هم نگران میشم هم بیخیال!!! نگران میشم از اینکه چرا ملاکهای منفی به دلش نشسته. بی خیال میشم چون کاری از دستم بر نمیاد . به قول حضرت سعدی : گفت چشم تنگ دنیا دوست را …یا قناعت پر کند یا خاک گور

1 پسندیده

واقعا هیچ کاری از دستتون بر نمیاد؟

بنظرم سعدی اینو برای پیر یا میانسال حریص گفته، نه نوجوون کنجکاو و در جستجوی هویت یا چیزهای دیگه . . .

اینکه میگن سیگار دروازه اعتیاد به مواد مخدره، نگران کنندست،
اما چه جوریه که برخی سیگاری ها، هرگز معتاد نمیشن و فقط با سیگار ادامه میدن؟

1 پسندیده

حضرت سعدی کلی گفته یکی از مظاهر دنیا دوستی پیروی از مد و چشم و هم چشمی های کور کورانه است .نه تنها نوجوان بلکه بسیاری از میانسالان هم با درجات بالای اجتماعی مثل دکترها هم پیروی کور کورانه میکنند. هر کدام به علتی!

و واقعا هم نمیشه کاری کرد نه نصیحت .نه شدت عمل قانون.ونه به هیچ طریق .مگر اینکه خودش از عملش زده بشه
@leilay

بی مسئولیتی و عدم شناخت بعضی مسئولان نگران کننده است .بعضی افراد در هر موضوعی وارد میشن غرق موضوع میشن و به اصطلاح تا آخرش میرن.
ولی یه نکته خیلی مهمتر هست و آن اینکه اعتیاد صورتهای گونا گونی داره ولی فقط به مواد مخدرش از نظر عموم بده در صورتی که اعتیاد به سیگار بدتره .اعتیاد به کسب در آمد باد آورده بدتره.اعتیاد به مفت خوری بدتره و…

2 پسندیده

ولی اعتیاد به مواد مخدر واقعا بده، چه از دید عوام چه از دید خواص، در حدی که بعضی آدما و اطرافیانش رو انقدر زود یا انقدر بد از زندگی عادی خارج میکنه، که بازگشتش بسیار دشواره.

1 پسندیده