"شهر ما خانه ما" چگونه این شعار را مروج ساخته و به آن عمل کنیم؟

زندگی_شهری

(Farshid Zamani) #1

چگونه فرهنگ شهر ما خانه ما را اصل اساسی زندگی شهری قرار دهیم تا هم کمی از کار شهر داری را سبکتر کنیم و هم این فرهنگ خوب را در ذهن افراد بگنجانیم، منظور از طرح سوال این است که زباله را حتماً در زباله دانی شهر داری بریزند، چون اکثر اوقات مشاهده میشود که مردم نظافت شهر را در نظر نگرفته و زباله های شان را کنار جاده یا بین جو های کنار مغازه ها میریزند، و حتی مشاهده شده که زباله ها را از طرف شب در نهر های آب میاندازند :thinking:


#2

یک ابهام: نهادینه کردن یعنی چه؟ تا آنجا که می دانم نهادینه کردن به دو معنی به کار رفته است:
1- ایجاد نهاد یا سازمانی که یک وظیفه مشخص از طریق آن انجام شود.
2- درونی سازی عمیق رفتار یا اندیشه ای در فرد یا افراد زیادی که در حالت آخر به معنی فرهنگ سازی است.
در دوران ریاست جمهوری خاتمی معنی اول به کار می رفت. شاید ندانید در افغانستان معنی دوم به کار رفته است. حالا واقعاً نهادینه کردن یعنی چی؟


(Farshid Zamani) #3

منظور همان فرهنگ سازی است، فکر کنم معنی لغت ایران و افغانستان ندارد.


#4

نه در ایران و نه در هیچ جا این واژه معنای مشخص ندارد. در ابتدا تقریباً معادل institutionalize به کار رفته است. آنقدر من درآوردی است که در هیچ واژه نامه رسمی کشور (دهخدا، عمید، معین، …) این واژه وجود ندارد.


(لاله ملا) #5

پرسش برای درک بهتر موقعیت

چرا مردم زباله هاشون رو تو شهر نریزن؟ کجا بریزن؟

چه موقع و در چه شرایطی یه نفر خونه خودش رو کثیف میکنه؟


(Farshid Zamani) #6

خیلی متشکرم از یاد آوری شما، فکر میکنم بد نخواهد بود که شما را به چالش ادبیات دعوت کنم از شما استفاده خوبی صورت خواهد پذیرفت. :+1: